home news forum careers events suppliers solutions markets expos directories catalogs resources advertise contacts
 
News Page

The news
and
beyond the news
Index of news sources
All Africa Asia/Pacific Europe Latin America Middle East North America
  Topics
  Species
Archives
News archive 1997-2008
 

Welke factoren stimuleren grasgroei 1e snede?


The Netherlands
March 24, 2020
 


Door de bovengemiddelde temperatuur in februari en maart lijken we wederom af te steven op een vroege 1e snede. Toch groeit het gras niet overal even hard, omdat de noodzakelijke groeifactoren niet overal gelijk zijn Welke factoren bepalen de grasgroei per dag en waar kun je zelf invloed op hebben?

  • Temperatuur, zowel van omgeving als bodem
  • Straling
  • Daglengte
  • Vocht beschikbaarheid
  • Nutriënten beschikbaarheid
  • Zuurstof in bodem
  • Samenstelling grassenbestand
     


 

Sommige factoren hangen samen. Bij een hogere bodemtemperatuur en voldoende vocht komt er vlotter stikstof beschikbaar.

De temperatuur in februari en maart was bovengemiddeld. Bij een bodemtemperatuur van 5 ⁰C wordt het gras al actief en daarom zie je nu ook al veel witte worteltjes. De afgelopen warme week heeft de grasgroei gestimuleerd. In veel regio’s is het gras inmiddels bemest. Er is voldoende vocht. De factor die de grasgroei de komende weken nog kan limiteren is de temperatuur. Deze is de komende week wat lager, vooral ’s nachts wat de stikstofopname wat afremt. Maar het is nog vroeg in het jaar, de dagen worden nog langer, veel zon zal het suikergehalte aanjagen.

Rol van genetica bij 1e snede

Vocht, temperatuur en voedingsstoffen zijn vooral groeifactoren voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er invloed op de groeiomstandigheden uit te oefenen door een bewuste keuze en samenstelling van het grassenbestand. Zeker om de groeipotentie van de 1e snede goed te benutten is een hoog aandeel goede grassen en klavers gewenst. Er zijn behoorlijke rasverschillen in ‘’Opbrengst 1e snede’’. Op de Rassenlijst Engels raaigras 2020 scoort het ras Explosion het hoogst met een score van 112. Explosion is een middentijds tetraploid Engels raaigras dat voor 80% is opgenomen in COUNTRY MilkMore 14. In de 3-jarige Rassenlijst beproeving produceerde Explosion 4700 kg drogestof/ha in de 1e snede. Het gemiddelde in de groep middentijds Engels is 4200 kg drogestof/ha.

Gaat de zware 1e snede ten koste van de voederwaarde? Rassen met een bovengemiddelde celwandverteerbaarheid houden de voederwaarde beter vast bij een zware snede.

 More news from: DSV Zaden BV


Website: http://www.dsv-zaden.nl/

Published: March 26, 2020

The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Copyright @ 1992-2020 SeedQuest - All rights reserved